Nationaal  /  Nationale

Nationaal Erevoorzitter.

 

Président d'Honneur Nationale.

 

Burgemeester van Brussel - Maire de Bruxelles

 

De Heer Yvan Mayeur

 

 

Nationaal Voorzitter - Président National

 

De Heer Rudy Maes

 

 Astridpad 5  8540 Deerlijk  

 

056 32 90 17   of   0477 28 33 21

 

 rudy.maes1@proximus.be

Leden Nationaal Bestuur, Membres Comité National

De Bestuursraad

 

 

Vicepresident National  Francophone

M. Norbert SONVIL.

Allée de la Villa Romaine, 32

1070 ANDERLECHT

02 426 05 63 ou 0488 82 54 99

 

Nationaal Ondervoorzitter Nederlandstalig

M. Yves ASSELMAN.

Hazelaardreef, 40

9820 MERELBEKE.

0475 74 40 00  Fax: 09 210 34 50.

yves.asselman@telenet.be

 

Grand Chancelier National

M. Jean Marie DELMOTTE.

Rue Machin  327

7531  HAVINNES.

069 54 83 04.

chantovent75@gmail.com

 

Nationale  Nederlandstalige Secretaris

Protocol Buitenland

Dhr Tonny LETEN

Schootstraat  164

3550 Heusden Zolder

011 42 15 90

0474 76 19 37.

tleten@hotmail.com

Chancelier adjoint

Jean Louis GILSON

 Rue des Dèportès 14

5060 SAMBREVILLE

071 19 68 93

0477 24 40 16

srpmdb.lechancelier.namur@outlook.be

Nationaal Schatbewaarder / Trésorier National

M. Jean Pierre DE PELSMACKER.

Dr Vercouilliestraat 6/A   9090 MELLE.

0495 21 19 34 of  09 210 34 39

Fax: 09 210 34 50

operaties.5418@belgacom.ne

 

Secrétaire National Francophons

Dhr Spriet Jean - Michel

Route de Beaumont 81 b

7041 CRIVRY

0497 44 10 92

bkspriet@gmail.com

 

Chancelier National

M. Guy MISSON.

Rue Rue de la Pauche 14

6200 BOUFFIOULX

0497 05 74 69

guymisson@hotmail.com

 

Cérémonies et Fêtes /

Ceremoniën en feestelijkheden   

M. Jean Marie DOYEN.

Avenue Notre-Dame De Foy 36

5620 FLORENNES

071 66 97 87 ou 0493 59 20 74

jeanmariedoyen@hotmail.com

 Nationaal Vaandeldrager 

/ Porte drapeau National

M. Kristof BAUWENS.

Vinkenlaan 14

9820 MERELBEKE

0477 80 68 02  of  09 210 34 42 

 kristof.bauwens@politie5418.be

 

Protocole National .

M. Gérard GILBERT.

Chaussée de Nivelles 60

5032 MAZY

081 63 41 97.

anniedussart@live.be

 Public Relations National.

M.Christain MASY

Rue Massenet 8

7500 TOURNAI.

069 84 10 67 ou 0478 33 30 09

chris.masy@hotmail.be

 

Commissaire /

Buitenlandse Relaties  -  Relation  Étranger

Jean-Philippe POCHART

Rue Childéric 47

7500 TOUTNAI

069 76 66 08

childeric@belgacom.net

Commissaire.

Mme. Eliane VICTOR.

Grote baan 157

1650 BEERSEL

   0478 79 16 97 

Commissaire.

Mme. Anne-Marie DUSSART

Chaussée de Nivelles 60

5032 MAZY

081 63 41 97

anniedussart@live.be

Commissaire.

Mme. Marie-Trérèse SIXTE.

Rue Rue de la Pauche 14

6300 BOUFFIOULX

0478 31 18 62.

guy.misson@hotmail.com

Commissaire.

Mme. Myriam BAUVAL.

Av. Notre-dame De Foy 36

5620 FLORENNES.

071 66 97 87  ou  0471 72 01 72

myriam.bauval@skynet.be

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                              

 

 

 

 

 

Erkenning ontvangen van het Koningshuis!

 

 

 

 

                                                  Paleis te Brussel..

 

 

 

                                                                            Aan de Heer Rudy MAES

                                                                            Nationaal Voorzitter

                                                                            Koninklijke en Menslievende

                                                                            Vereniging der Dragers van

                                                                            Eretekens en Medailles van België

                                                                            Astridpad, 5

                                                                            8540           DEERLIJK   

 

 

                                      R/TD/A/587.063 - C330.022         14 juni 2018

 

 

                                                         Mijnheer de Voorzitter,

 

 

                                                         Ik heb de eer door zijne Majesteit de Koning gelast te zijn

                                       ontvangst te melden van de brief die u tot hem richtte.

 

                                                        De Koning heeft mij de aangename opdracht belast u

                                       te laten weten dat hij gevolggevend aan uw verzoek, zijn Permanente Hoge

                                       Bescherming aan uw vereniging verlengt voor een nieuwe periode van vijf

                                       jaar (03/10/2018 - 03/10/2023)

 

 

 

                                                         Ik vestig nochtans uw aandacht op het feit dat, zoals voor

                                      alle andere Koninklijke gunsten, de vernieuwing van een Permanente Hoge

                                      Bescherming, niet automatisch wordt verleend, maar steeds aan de

                                      beoordeling van Zijne Majesteit de Koning onderworpen is.

 

                                                         Het staat u dus vrij, voor het einde van deze termijn, een

                                      nieuwe schriftelijke aanvraag tot de Dienst Verzoekenschriften en Sociale Zaken

                                      van het Huis van Zijne Majesteit de Koning te richten met een

                                      activiteitenverslag van uw groepering en haar financiële toestand gedurende

                                      de afgelopen vijf jaar.

 

                                                         Uw verzoekschrift van het grote belang dat u hecht

                                      aan deze Hoge Bescherming. Ik mag er dan ook vanuit gaan dat de verleende

                                      gunst “Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning” prioritair

                                      vermeld zal worden in de documenten aangaande deze groepering. Tevens

                                      ben ik zo vrij om u te wijzen op het exclusieve en dus niet cumuleerbare

                                      karakter van de toegestane Koninklijke gunst.

 

                                                         Met hoogachting.

 

                                                                            (get)

 

                                                                            Chantal COOREMAN

                                                         Directeur van de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken

                                                                      van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.                         

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM

 

Dhr Germain Coelembier

 

 

Geboren te Kortrijk op 12 juli 1946.

en rustig thuis ingeslapen op 22 januari 2011.

 

Nationale en Regionale Voorzitter van Dagers

van Eretekens en Medailles van België

voor daden van moed,  zelfopoffering en menslievendheid.

Eregemeenteraadslid stad Kortrijk.

 

Met zijn visie over Vaderlandslievende Vereniging

was hij vooral door zijn doorzettingsvermogen en trots

naar de Nationale en Regionale een vastberaden Voorzitter

en werd door ieder als een respectabel persoon gewaardeerd.

 

 

Zijn woorden waren steeds " Leve België, Vive la Belgique"

 

 

Voor eventuele veranderingen  mail naar   eremedailles@telenet.be

Pour toute modification de courriel   eremedailles@telenet.be

Website beheer Fonny Jeurissen  e-mail: fjeurissen@telenet.be