BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE VERENIGING.

 

 

     

 

Onder het beleid van Z.M. Koning Leopold I werd te Brussel op 3 december 1865 de Menslievende

Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles voor daden van moed en zelfopoffering gesticht.

 

Vanaf haar stichting verleende de vereniging eretekens en onderscheidingen voor daden van moed en zelfopoffering en slechts op 21 juli 1867 verleende de Staat officieel de eretekens onder de benaming “Burgerlijke Onderscheidingen”.

 

Op 7 september 1875 besliste Z.M. Koning Leopold II aan de vereniging een vaandel te schenken.

De plechtigheid ging door op 25 september 1875 om 13 uur met een grootse stoet vanaf het Brusselse Stadhuis met aan het hoofd de heer Burgemeester van Brussel en Erevoorzitter de heer J. ANSPACH, de

 voorzitter de heer V. VAN PARIJS en de heer J. DEVAUX.

De stoet samengesteld door een groot aantal leden, onder wie oud-vrijwilligers van 1830, en verschillende afgevaardigden van Maatschappijen van Gemedailleerden uit de Provincies.

Om 13.30 uur werd in het Koninklijk Paleis het vaandel door Z.M. Koning Leopold II persoonlijk

aan de vereniging geschonken.

Bij Koninklijk Besluit van 2 juli 1893 werd het opschrift “Gift van de Koning” en “Koninklijke Vereniging”

op het vaandel toegevoegd.

Dit eerste historische vaandel werd op zaterdag 7 december 1974 om 10 uur, onder Hoge Bescherming van Z.M. Koning Boudewijn I, officieel aan het Museum van de Dynastie geschonken.

 

Op 14 januari 1984 mocht de vereniging haar 100-jarig bestaan vieren in de hoedanigheid van Koninklijke Vereniging onder de Hoge Bescherming van Z.M. Koning Boudewijn I en het Erevoorzitterschap

 van de heer H. BROUHON, Burgemeester van de Stad Brussel.

 

De vereniging heeft als doel: Menslievendheid en vaderlandsliefde:

a)     De vaderlandsliefde bevorderen. Leuze: “Trouw aan Koning en aan Vaderland”.

b)    Daden van moed en zelfopoffering belonen, met als leuze: “Redden of Vergaan”.

 

Elke inmenging in politieke, filosofische, godsdienstige of taalproblemen, is verboden.

 

 

Op 4 april 2002 na het schielijke overlijden van de Nationaal Voorzitster Mevrouw DE BONTRIDDER

krijgt de heer Germain COELEMBIER het Nationaal Voorzitterschap toegewezen.

Vanaf die datum ziet het Nationaal Comité er uit als volgt: Voorzitter de Heer Germain COELEMBIER - Grootkanselier de Heer Roger DAVIN - Ondervoorzitters de Heren Walter CALLENS en Eugène CAPOUILLEZ - Nationaal kanselier de Heer Léonce BUISINE - Nationaal schatbewaarder

 de Heer Germain COELEMBIER - Nationaal Secretarissen de Heren Walter CALLENS en

 Robert LECOMTE - Nationale Beheerders voor Protocol & Public-relations Mw. Jeanine DE SCHENKEL

 & Norbert SONVIL - Nationale Beheerder Ceremonies & Feestelijkheden Mw. Lucienne STEVENS.

Naar aanleiding van de Jaarlijkse Nationale Statutaire Vergadering nam de

 Nationaal Kanselier de Heer Léonce BUISINE ontslag wegens gezondheidsreden.

Hij wordt opgevolgd door de Heer Guy MISSON als Nationaal Kanselier a.i. tot de eerstvolgende statutaire vergadering in 2006.

 

Vanaf haar stichting op 3 december 1865 heeft de vereniging zich steeds uitgebreid en werden haar rangen aangevuld met leden uit de verschillende provincies, die vereerd werden voor hun daden van moed, zelfopoffering en menslievendheid.

 

 

Jaarlijks wordt een gift uitgereikt aan een goed doel.

 

 

 

Ook bestaat er een afdeling bij onze noorderburen,  regionale Nederland.

(zie bij bestuur)

 

 

 

 

 

Samengesteld door,

 

 

 

Germain Coelembier, Nationaal Voorzitter,

 "Dragers van Eretekens en Medailles van België".

Heule 07 juli 2005