AKINDO LOMMEL

 

 

 

 

 

Mogen wij U voorstellen VZW AKINDO 

 gesteund door,

   KONINKLIJKE EN MENSLIEVENDE VERENIGING DER DRAGERS

 van ERETEKENS en  MEDAILLES van BELGIË.

Provincie LIMBURG.

 

AKINDO= Actie voor KINDeren met Ongelijke kansen

Erkent als landelijk jeugdvereniging en bij Toerisme voor Allen

 Akindo organiseert onvergetelijke vakanties voor kinderen, jongeren en  gezinnen uit maatschappelijk kwetsbare milieus. Met Akindo op vakantie gaan betekent voor deze doelgroep een echt avontuur. Ze kunnen  tot rust  komen, ze worden aanvaard, niet uitgelachen of gepest.

De Universele Verklaring van de Rechten van de mens van 1948 zegt het volgende :

 ‘Eenieder heeft recht op rust en eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd en op periodieke vakanties met behoud van loon.’

 

 

- Dit recht is vandaag vanzelfsprekend. Vakantie is voor de meeste een periode om naar uit te kijken. Van zodra het zonnetje schijnt, beginnen we te dromen en maken we een planning van onze vakantie. Na een jaar hard werken, menen we daar recht op te hebben.

- Maar is dat ook zo voor iedereen  ?  Zo eenvoudig is “ op vakantie gaan “ niet voor mensen die het moeilijk hebben. Voor hen zijn er dikwijls heel wat redenen om niet te gaan : de angst voor het onbekende, de schrik om uitgelachen te worden, geen geld, geen mooie vakantiekleren enz.

- Ondanks de onzekerheid en angst leeft er bij velen toch het verlangen om er eens tussenuit te zijn en de batterijen weer op te laden.

 Welke bescheiden rol kan Akindo hierin spelen?

- Vanuit de visie dat iedere mens uniek is en met respect dient behandeld te worden en omdat vakantie een recht is voor iedereen, organiseert Akindo sinds 1966 vakanties voor mensen uit maatschappelijk kwetsbare milieus.  Akindo heeft bewust voor hen gekozen, wie ze ook zijn, zonder rekening te houden met hun achtergrond, afkomst, kleur of immigrant zijn. 

 - Op jaarbasis organiseert Akindo 7 kinderkampen voor kinderen tussen  4 en 12 jaar en 3 kampen voor jongeren tussen 13 en 16 jaar.

 - ijdens de krokusvakantie en in het najaar organiseert Akindo gezinsvakanties.

- Samen met animatoren werken we verschillende thema’s uit met de meest uiteenlopende activiteiten.

 - Een 300 tal kinderen, jongeren en 16 gezinnen genieten op jaarbasis van een onvergetelijke vakantie in een fijne, veilige omgeving. 

 - Om dit te kunnen realiseren kunnen wij beroep doen op een 270 tal enthousiaste vrijwilligers.

 Wat doet een Akindo vrijwilliger?

- Akindo kan jaarlijks beroep doen op de energievolle inzet van vrijwilligers met uiteenlopende talenten en interesses.

 - De pedagogische vrijwilligers (animatoren) staan in voor de begeleiding van de kinderen en jongeren. Zij komen uit alle regio’s van het Vlaamse land. Deze jongeren kiezen uitdrukkelijk om een deel van hun vrije tijd te besteden aan onze doelgroep, niettegenstaande dat dit een zware opgave kan zijn.

- Het vergt van hen een groot hart en doorzettingsvermogen. Een Akindo kamp organiseren vergt immers een heuse voorbereiding (vaak al een half jaar op voorhand), veel creativiteit, samenkomen om thema’s uit te werken, volgen van vormingen,... Ook tijdens de kampen zelf, kan het vaak een hele taak zijn. Elk kind heeft zijn eigen rugzak bij. Het zijn kinderen die vaak leven met gescheiden ouders, in een instelling verblijven, op school uit de boot vallen of leven in erbarmelijke omstandigheden.  Vele kinderen zijn getekend door hun ervaringen en dat uit zich in hun gedrag. Een animator tracht elk kind aandacht en bevestiging te geven die hij/zij nodig heeft zodat ze het gevoel hebben er echt te mogen zijn, dat ze het waard zijn, dat ze een pracht persoon zijn waar veel moois inzit.

- Voor een animator houdt een kindervakantie niet op met de laatste kampdag. Ze ontdekken dat er meer is in België dan ‘vrienden,  de jeugdbeweging en studies’. Er zijn kinderen die zonder hun ouders opgroeien, er zijn ouders wiens kinderen geplaatst worden, er zijn tieners bij die amper kunnen lezen en schrijven. Ze leren kinderen kennen met maar 1 paar schoenen, kinderen die maar 1 maaltijd per dag krijgen….

- Het aanvankelijk vrijwilligersengagement kan groeien tot een dieper engagement. Zo slaat een Akindo vakantie een brug tussen 2 werelden. De kinderen en jongeren beleven een onbezorgd, warm avonturenkamp waar ze echt meetellen. De animators ontdekken een andere Wereld : de Vierde Wereld. Voor de meeste animatoren betekent deze indringende vakantie-ervaring dan ook een rijke levenservaring.

- Hiernaast doet Akindo ook beroep op logistieke vrijwilligers: een keukenteam, een poetsteam, vrijwilligers die de kinderen willen vervoeren, een technisch team, een fietsenmaker, een oogarts, tandarts, huisarts,… waar we beroep op kunnen doen. Ook zij zijn een niet te missen groep het in Akindo gebeuren.

DEELPROJECTEN VAN AKINDO

 1.      Rap op stap

- Dankzij het minibureau “Rap op Stap” kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben een vakantie, daguitstap of/culturele activiteit bij Akindo boeken aan een sociaal tarief.

- Akindo werkt samen met Rap op Stap Hasselt, stad Lommel en het Steunpunt Vakantieparticipatie/Toerisme Vlaanderen.

- Openingsuren:  Akindo: elke dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u

                    Toerisme Lommel: elke zondagvoormiddag van 10u tot 12u in het VVV-kantoor

Wie komt in aanmerking:

-                      -  mensen met een leefloon

-                      - WIGW of mensen met OMNIO statuut

-                      - Mensen in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling

-                      - Werknemers van sociale en beschutte werkplaatsen

 

-           Enkele uitspraken van vakantiegangers:  - “Het was echt vakantie! We hadden zelfs genoeg gespaard om een keer met een go-cart te gaan rijden op de dijk!”

- “Ik neem thuis ook de bus sinds ik op vakantie ben geweest. We maken veel sneller een uitstap naar de stad nu!”

 

- “Ik ontdek dingen over mezelf die ik vergeten was. Ik kan nog onbezorgd lachen.


- Ik geniet terug van buiten komen, samen op stap gaan”

 

 - De moeite waard om even het filmpje te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=wkQWpTdP2rs

 2.      Diversiteitsprogramma: ‘Akindo-n-out’

 - In Akindo bieden we jongeren die het even niet meer zien zitten (op school, werk, instelling,…) de kans voor een zinvolle vrijetijdsbesteding waar ze ervaring, vaardigheden en levenswijsheid opdoen in een rustige natuuromgeving.  Jongeren kunnen gedurende een afgesproken periode helpen bij het onderhoud, in de keuken tijdens de kampen, bij renovaties, uitwerken van projecten en zorg voor plant en dier. Zij worden gecoacht door vrijwilligers van Akindo of door iemand van het personeel.

 3.      Weer Stralen

 - Samen met life coach Truus Druyts en een team van professionele vrijwilligers biedt Akindo 10 dag sessies waar gewerkt wordt aan de binnen- en buitenkant van vrouwen die een laag zelfbeeld hebben. Het innerlijke en uiterlijke beďnvloeden elkaar. Om ons goed in ons vel te voelen, is het belangrijk dat ze allebei in harmonie zijn.’

- Mooi zijn en terug stralen, hoeft perse niet duur te zijn. Via meditatie- en andere technieken leren we de vrouwen een open houding aan te nemen en vanuit hun kracht in het leven te staan en te communiceren. Via eenvoudig kleur- en stijladvies en handige schoonheidstips helpen we vrouwen om zich uiterlijk van hun beste kant te laten zien. Het traject eindigt in schoonheid met een modeshow die de vrouwen zelf lopen.

 4.      De Dottieshop

- Elke dinsdag- en donderdag voormiddag kunnen mensen met een beperkt budget terecht in de Dottieshop voor mooie kinder-, dames- en herenkleding en speelgoed. De gezinnen krijgen door deze materiële ondersteuning meer  financiële armslag. De vrijwilligers staan in voor een hartelijk onthaal en geven advies op vraag.                     

5.      Nieuw project: warme dinsdagen

- Elke dinsdagvoormiddag (behalve tijdens de vakanties en feestdagen) kan je op Akindo terecht voor een kopje koffie, thee, koekje, babbel of een wandeling. Een gezellige warme sfeer tussen vrijwilligers, toeristen, mensen die naar de dottieshop komen of een daguitstap komen boeken,…

 

 

U stort een gift op rekeningnummer  IBAN: BE18 7785 9456 2565    BIC: GKCCBEBB    ten voordele van

         Akindo vzw, Werkplaatsen 65    3920 Lommel.              Voor elke gift vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal attest.

 

“VZW AKINDO”

Werkplaatsen 65

3920 LOMMEL.

Tel. 011 54 48 87  fax 011 54 75 98.

info@akindo.be