Provinciale en Regionale besturen

  van   dragers    

    Ereteken en Medailles van België       

 

 

 

Gembloux de 10 juni 2017

 

 

 

 

Betreft : Charta van samenwerking en partenariaat tussen de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en              Medailles van België en IMOSPHINX ACADEMY Belgium.

 

Tijdens een vergadering gehouden te Tertre op 16/10/2016, heeft Dhr Jean-Philippe POCHART door het Nationaal Uitvoerend Comité van de KMVDEMB het mandaat van Commissaris voor de buitenlandse betrekkingen gekregen.
Begin december werden contacten opgenomen tussen Dhr Jean-Philippe POCHART en ikzelf om tot een overeenkomst tussen onze beide verenigingen te komen.

 

Eind april, werd het voorstel van deze charta, opgesteld door Dhr Jean-Philippe POCHART,  overgenomen aan de Nationale Beheerraad van de twee verenigingen en aanvaard.

 

Op zaterdag 10 juni 2017, na het protocolair gedeelte van de promotiefeest van de provinciale Namen KMVDEMB te Gembloux, werd de charta opgemaakt in vier talen ondergetekent door :
- DHr Rudy MAES, Nationaal Voorzitter van de KMVDEMB,
- DHr Jean-Michel SPRIET, Nationaal Secretaris van de KMVDEMB,
- DHr Thierry PLAITIN, Internationaal Voorzitter van IMOSPHINX ACADEMY Belgium ( Interallied Military Organization Sphinx ),
- DHr Christian DELGOFFE, Nationaal Secretaris van IMOSPHINX ACADEMY Belgium
 
Daarna werd de charta door DHr Thierry PLAITIN in het Frans en door DHr Rudy MAES in het Nederlands gelezen en voorgesteld voor een publiek van meer dan 150 mensen, waaronder DHr Benoît DISPA, Burgemeester van Gembloux, Dokter Jacques GANTY, locale historicus van de entiteit van Walcourt en medeschrijver van het boek " Les exilés en France - histoires oubliées 1914-1918 " verschenen in maart 2017 door uitegeverij Racine, DHr Jean-Marie DELMOTTE, Groot Kanselier van KMVDEMB, onze gasten, Mevrouw Annie DUSSART, DHr Gérard GILBERT en DHr Jean-Louis GILSON uit het provinciaal comité Namen, de vertegenwoordigers van de provinciale Brabant onder de leiding van DHr Guy VERDOODT, van Limburg met DHr Tony LETEN en Fonny JEURISSEN, de regionalen Doornik met DHr Christian MASY, Bergen met DHr Jean-Michel SPRIET en van Kortrijk met Mevrouw Nadia RASSON en Upgrade TACK en DHr Ivan VAN DER AUWERA en Kurt VERHELLE, de vaandeldragers, de vertegenwoordigers van de VZW 82ste Airborne uit Viroinval in oude uniform en een grote aantal verdienstelijke leden van de beide verenigingen.
 
Deze charta bevestigt en formaliseert de nauwe banden die sinds talrijke jaren al bij sommige regionalen bestaan en zal in de toekomst de nodige publiciteit voor al onze activiteiten door onze beide websites en nieuwsbladen verzekeren.
Lang leve onze verenigingen en hun leden !
 
Leve België ! ! !

 

Gembloux le 10 juin 2017

 

 
 

 

Concerne : Charte de coopération et de partenariat entre la Société Royale Philanthropique des Médaillés de Belgique et IMOSPHINX
                    ACADEMY Belgium 
 
Lors d'une réunion tenue à Tertre le 16/10/2016, Monsieur jean-Philippe POCHART a reçu le mandat de Commissaire chargé des relations extérieures de la part du Comité de Direction National de la SRPMDB.

 

Les contacts ont été entrepris début décembre entre Monsieur POCHART et moi-même afin de finaliser un accord entre nos deux associations respectives.
Fin avril, la proposition de charte rédigée par Monsieur Jean-Philippe POCHART était transmise au Conseil National d'Administration des deux associations et acceptée.

 

Le samedi 10 juin 2017, à l'issue de la partie protocolaire de la fête de promotion de la provinciale de Namur de la SRPMDB à Gembloux, la charte établie en quatre langues fut signée par :
Monsieur Rudy MAES, Président National de la SRPMDB,
Monsieur Jean-Michel SPRIET, Secrétaire National de la SRPMDB,
Monsieur Thierry PLAITIN, Président International de l'IMOSPHINX ACADEMY Belgium ( Interallied Military Organization Sphinx ),
Monsieur Christian DELGOFFE, Secrétaire National de l'IMOSPHINX ACADEMY Belgium.
 
La charte fut ensuite lue en français par Monsieur Thierry PLAITIN et en néerlandais par Monsieur Rudy MAES et présentée devant un parterre de plus de 150 personnes comprenant Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre de Gembloux, le Docteur Jacques GANTY, historien local de l'entité de Walcourt et coauteur de l'ouvrage intitulé " Les exilés belges en France - histoires oubliées 1914-1918 " publié aux Editions Racine en mars 2017, Monsieur Jean-Marie DELMOTTE, Grand Chancelier de la SRPMDB, nos hôtes, Madame Annie DUSSART, Monsieur Gérard GILBERT et Monsieur Jean-Louis GILSON du comité provincial de Namur, les représentants des provinciales de Brabant sous la conduite de Monsieur Guy VERDOODT, de Limbourg avec Messieurs Tony LETEN et Fonny JEURISSEN, des régionales de Tournai avec Monsieur Christian MASY, de Mons avec Monsieur Jean-Michel SPRIET et de Courtrai avec Mesdames Nadia RASSON et Upgrade TACK et Messieurs Ivan VAN DER AUWERA et Kurt VERHELLE, les porte-drapeaux, les représentants de l'ASBL 82ème Airborne de Viroinval en uniforme d'époque ainsi que de nombreux membres méritants des deux associations.
 
Cette charte entérine et officialise les liens étroits qui existent déjà depuis de nombreuses années au sein de certaines régionales et elle permettra à l'avenir, d'assurer la publicité nécessaire à nos activités au moyen de nos sites internet et bulletins d'information respectifs.
Longue vie à nos associations et à leurs membres !
 
 Vive la Belgique
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data van promotiefeesten en statutaire vergaderingen in de Provinciales en Regionales tot eind 2017.

Dates des fêtes de promotion et réunions statutaires des Provinciales et Régionales jusque fin 2017.

 

 

 

 

2017

2017

W.VL

Kort. West Vl Oost Vl Limb. Hain. Charl. Tour. Mons. N.Fr Brab. Liege. Nam. Brugge Nat.

Prom

20/05 15/04 01/04 ? 27/05 09/09 09/09 05/11 15/10 14/05 25/03 16/9 10/06 08/04 04/03

Stat.

25/11 ? 07/10 ? 18/11 x x x x x 17/11 x x18/11 14/10 05/10

 

 

             

 

 

PROVINCIALE OOST-VLAANDEREN

 

 

 

Voorzitter
 

M. Yves ASSELMAN.

Hazelaardreef, 40    

 9820 MERELBEKE.

0475 74 40 00  Fax: 09 210 34 50.

yves.asselman@politie5418.be

 

 

 

1e Ondervoorzitter


M. Roland VERCOUTERE 

Lagebilk 12    

9950 WAARSCHOOT

 

 

Kanselier


 M. Eric DHONT, 

Steenhuyze 13  

 9070 HEUSDEN

 

 

Penningmeester

 

M. Jean Pierre DE PELSMACKER

Dr Vercouilliestraat 6/A

9090 MELLE

0495 21 19 34   of   09 63 71 02

fax:   09 363 71 92

operaties.5418@belgacom.net

 

 

Adjunct Penningmeester.

 

Mme. Veronique BALCAEN  

Grepstraaat 87 

 9820 MERELBEKE

 

Protocol

M. Lievin Lamon

Oude Brusselseweg 163   

 9820 MERELBEKE

 

Vaandeldrager

 

M. Kristof BAUWENS  

Vinkenlaan 14 

9820 MERELBEKE

 

 

Bestuurslid

 

M. Yves ASSELMAN , 

Hazelaardreef 40      

9820 MERELBEKE

 

 

 2e Ondervoorzitter


M. Emile RUMMENS 

August van Geertstraat 76  

9040 SINT AMANDSBERG

 

 

Webmaster

 

 M. Bob LEYNS   

Martelaarslaan 40        

 9820 MERELBEKE

 

 

Bestuurslid

 

Mvr. Evelien ASSELMAN,

  Hazelaardreef 40  

 9820 MERELBEKE

 

 

Secretaris


Mevr. 
Jet VAN LAERE

   dorp-ost 91/102    

9080  LOCHRISTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIALE WEST-VLAANDEREN  

 

 

Voorzitter

 

M. Rudy MAES (2016)

Astridpad 5  

  8540 DEERLIJK

Tel.056 32 90 21  Gsm 0477 28 33 21

 rudy.maes1@telenet.be

 

 

 

Secretaris

 

 M. Philippe DECALUWE (2018)

Mellestraat 263 

 8501 HEULE

Tel. 056 37 11 42  Gsm 0495 32 29 39

philippedecaluwe@gmail.com

 

 

Ondervoorzitters 

 

Mvr. Nadia RASSON (2016)

Steenstraat 103 

 8501 HEULE

Tel & Fax. 05 35 63 35  Gsm 0485 12 35 45

rasson.n@telenet.be

 

 

Ondervoorzitters

 

M. Fernand DRIESSENS (2018)

Beukenlaan 8   

8420 DE HAAN

Gsm 0477 28 03 77

Fernand.driessens@telenet.be

 

Vaanderig.

 

M. Albert BARBIER

Bissegemsestraat 210 

8501 BISSEGEM

Tel 056 35 87 12

 

 

Vaanderig. / Penningmeester

 

M. Gilbert VITSE  (2017)

Begijnenstraat 1a    

 8900 IEPER

Tél.  057 20 35 07 Gsm  0473 53 50 79

Fax.057 20 96 40

gilbert.vitse@telenet.be

 

Bestuursleden

 

M. Omer GARDIN (2016)

Gijzelbrechtegemstraat 29 

8570 ANZEGEM

Tel 056 68 79 14

 

Bestuursleden

 

M. Henri SAELENS (2016)

Maria Aaltersteenweg 29 

 8730 BEERNEM

Tel.050 78 87 68

 

Bestuursleden

 

M. Kurt VERHELLE (2015)

Kapel ter Bede 28 

8500 KORTRIJK

Gsm. 0486 72 19 86

kurtverhelle@telenet.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONALE KORTRIJK

http://blog.seniorennet.be/coelembiergermain/

 

 

 

Erekanselier.

 

Mevr. Marie-Jose VANDENBOSSELE

 

 

 

 

Voorzitster

 

Mevrouw ,  Nadia RASSON (2016)

Steenstraat 103

8501 HEULE.

tel: 056 35 63 35   GS

eM : 0485 12 35 45 

rasson.n@telenet.be

Ondervoorzitter & vaandeldrager

 

2de ondervoorzitter Secretaris.

 

Dhr  Phillipe DE CALUWE (2016-2017)

Mellestraat 263  

8501 HEULE

Tel:  056 37 11 42.   GSM:  0495 32 29 39

phillippedecaluwe@gmail.com

Kanselier

 

Dhr  Omer GARDIN (2017)

Gijzelbrechtegemstraat 29 

8570 ANZEGEM

tel: 056 68 79 14

Vaandeldrager

Dhr  Albert BARBIER 

Bissegemsestraat 210   

 8501  BISSEGEM    

Tel: 056 35 87 12


Commissaris Actieve Militairen verslaggever


Dhr Kurt VERHELLE (2018) 

Kapel ter Bede 28  

8500 KORTRIJK

GSM: 0486 75 19 86.

kurt.verhelle@telenet.be

 

Penningmeester

 

Dhr Thierry PLAITIN. (2016)

Molenkouter 20        

 5810 ROLLEGEM

GSM: 0478 21 30 06

 thierry.plaintin@hotmail.com

 

Commissaris

 

Mevr  Lutgarde TACK  (2020)

Gijzelbrechtegemstraat 29 

8570 ANZEGEM

tel: 056 68 79 14

Commissaris 

M  Danny BROUCKENOOGHE (2018)

Molenhof 3 

8550 ZWEVEGEM

Gsm 0497 32 88 14

danny.bouckenooghe@telenet.be

 

Commissaris

 

Dhr Ivan VAN DER AUWERA (2021)

Nachtegalestraat 23

8511 AALBEKE

056 40 42 96  GSM  0486 23 86 57

ivan.vanderauwera@skynet.be

 

Vaandeldrager.

 

Dhr  Brecht VAN DER AUWERA

Nachtegaalstraat 23

8511 AALBEKE

056 40 42 96  GSM  41 38 25

vanderauwerabrecht@gmail.com

Commissaris Jongeren

 

Dhr Pieter D'HAENE (2021)

Bozestraat 50

8501 HEULE

 GSM 0477 72 05 04

dhaene.pieter@icloud.com

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIALE BRABANT

 

Président   honoraire

Ere bestuur

Nobert SONVIL

Romeinse Villadreef 32

1070 Anderlecht

02 426 05 63 -  0477 36 02 52

 

Membre honoraire

Ere leden

M. Joseph de ROOY

Chaussée de Bruxelles 254  

 1190 FOREST

02 346 32 42

 

Membre honoraire

Ere leden

Eliane VICTOOR

Grotebaan 157

1650 Beersel

0478 79 16 97

 

 

 

 

 

 

Voorzitter / President

 

M. Guy VERDOODT (2021)

Rue Pierre Gassée 10 / 7 

1080 MOLENBEEK - SAINT - JEAN

02 412 69 00

guy.verdoodt-de_bois@hotmail.com

 

 

Secrétaire Secretaris.

 

   M. Christian MALEVEZ

 

 

 

 

 

2e Secrétaire  2de Secretaris

 

Mme. Nadine CLARISSE  (2020)

Av de Etangs 159,  / 1

1780 WEMMEL

0495 79 26 32

clarissenad@hotmail.com

 

 

Trésorier   /  Schatbewaarder a.i.

 

M. Baudouin HEUNINCKX (2020)

Av des Celtes 18  

 1040 ETTERBEEK

0475 77 38 19

100544.1653@compuserve.com

Chancelier Kanselier

 

Christain LECLERCQ

Dréve de l'aerodrome 3 / 41

1082 Berchem Sainte Agathe

02 412 69 51 - 0472 62 73 86

 christain.leclercq@hotmail.com

 

Commissaris / Raadgevers a.i.

M.Jean Paul DESMET

Jozef Vervaenestraat 42

 9050 GENT

09 230 79 50 - 0488 75 84 63

vbc@kppr.be

 

 

 

Porte Drapeau Vaandeldrager

 

M. Eric  TIELEMANS (2020)

Avenue Laënnec 16/3G  

 1020 LAEKEN

0486 07 58 88

rikkione@hotmail.com

 

Porte Drapeau  Vaandelgrager

 

M. Daniel DE MAESENEER

Avenue Charles Woeste 55

1092 JETTE

0479 55 08 99

daniel.demaeseneer@gmail.com

 

Commissaris / Raadgevers

 

M. Rudy Meert   ( 2018)

 de Selliersstraat, 42  

 1930 ZAVENTEM

 0485/75.84.63     02/721.23.35

r.meert@skynet.be     

 

 

Relations Public / Public Relaties

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissaris / Raadgevers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIALE NAMUR

 

 

 

Voorzitter 

  

 M. Gérard GILBERT 

 Chaussée de Nivelles  60 

   5032 Mazy  

anniedussart@hotmail.com       

 

 

  Kanselier/Peningmeester       

 

M. Jacques DELMELLE 

15 Rue des Longs Champs   

5310 EGHEZEE

 

Secretaris

 

M. André RASSART

63 Rue de Mazy  

5030 GEMBLOUX

 

 

 

Chanselier

 

M. Jean-Louis GILSON.

Rue des Déportes 14    

5060 TAMINEST

 

 

Secrétaire adjointe

Mme Stefanie THONON

Rue des Anciens Combattes 9    

 5032 MAZY

 

Porte de drapeu.

 

M. Fernand HANE

58 Chaussée de Louvain   

5310 EGHEZEE

 

 

Commissaris

 

Mme. Anne-Marie DUSSART

  60 Chaussée de Nivelles  

5032 MAZY

medailles_namur@hotmail.com   

 

 

 

 

 

Commissaris

 

M. Claude GODRIE

  Rue Chapelle Moureau  

5030 GEMBLOUX

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROVINCIALE LIEGE 

 

 

 

 

 

Erevoorzitter

 

M. Olivier de CLIPPELE

23 Rue du Prince Royal  

1050 BRUXELLES

 

 

 

Voorzitter

 

M. Roger JAMOUL

14 Rue du Paradis  

 4280 HANNUT

 

 

Ondervoorzitter/Secretaris


Mme. Christiane MARZEE

 104 Rue Branche Planchard   

4000  LIEGE

 

 

Kanselier


M. 
Jean-Paul MIEVIS

  10 Rue Roi Albert I er  

 4280 HANNUT

 

 

Penningmeester

 

M. Philippe ISAAC 

11/53 Rue Charles Magnette    

  4000 LIEGE

 

 

Vaandeldrager


M. Olivier RENSON 

18 Rue de l'Enfer 

4280 HANNUT

 

 

Reserve Vaandeldrager


M. Alain RENSON 

18 Rue de l'Enfer  

4280 HANNUT

 

 

Commissaris


Mme. Marie-Elisabeth FROIDMONT 

14 Avenue Libert Froidmont       

 4684 HACCOURT
 

 

 

 

Arkenbo

 

 

 

 

 

PROVINCIALE LIMBURG

 

 

 

Erekanselier


M. Reymond SLOOTMAEKERS 

 Atheneumstraat 96   

3970 LEOPOLDSBURG.

 

 

Voorzitter.

 

M. Tonny LETEN

Schootstraat 164

3550 Heusden Zolder

011 42 15 90

  tleten@hotmail.com    

 

Ondervoorzitter

 

M. PAUL VAN HOUT

"Des Gravenhof"

Stationwal 24. 4/1

3960 BREE.

0476  88 70  24   of    089 77 11 68

paul.van.hout@telenet.be

 

Kanselier

 

M. Chris VANDEPUT

Bergenstraat 58  

3020 HERENT LEUVEN

016 22 68 23

cvandeput@telenet.be

 

Secretaris  -  Website

 

M. Fonny  JEURISSEN 

 't Wiek 10    

3550 HEUSDEN ZOLDER

Tel: 011 53 86 40

eremedailles@telenet.be

 

Vaandeldrager


M. Gustaaf  VANDAEL

Steenblookstraat  5.  

 3690  ZUTTENDAAL.

Tel: 011 61 13 16

 

 

Commissaris a.i.

 

M.Tim Francis

Max Vanmelbeekstraat 18

3550 HEUSDEN ZOLDER

0496 87 53 86

timfrancis@live.be

 

 

Commissaris

 

 

 

Penningmeester   a.i.

 

Mevr Helga Leten

Max Vanmelbeekstraat 18

3550 Heusden Zolder

0474 87 16 90

leten_helgake@hotmail.com

 

 

 

 

Commissaris

 

 

 

REGIONALE NEDERLAND

 

 

 

Erevoorzitter Regionale Nederland.

 

M. Cees ARKENBOUT

  Maastricht  -   NEDERLAND

 

 

Voorzitter Regionale Nederland.

 

M.  J.W.M. WAGEMANS (John)

johnwag@hetnet.nl

 

Secretaris Regionale Nederland.

 

Mvr. Mr.  B.M.J.F. EURLINGS (Bianca)

Onderstestraat 68 A

 NL. 6301 KC  VALKENBURG A/D GEUL

Tel: 0031 (0) 43 311 44 28

eretekens@gmail.com

.

Commissaris Regionale Nederland

 

Reginald J.M.  Verkuijlen

Louise Julianalaan 39

NL 5371 ER    RAVENSTEIN

telefoon    0031 (0)6 45110401

    rjm.verkuylen@gmail.com

 

 

REGIONALE DUITSLAND

 

 

President

Voorzitter / Président / Präsident

Benedikt GELLRICH

benedikt.gellrich@uni-bielefeld.de

 

Vicepräsident  a.i.

 Michael EISENMEIER

 

 

Assessor

Bestuurlid / Commissaris / Beisitzer

John WAGEMANS (NL)

johnwag@hetnet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONALE BRUGGE

 

 

 

 

Erevoozitter. 

 

Dhr. Raymond ANGELIS

 

 

Voorzitter

 

Dhr. Fernand DRIESSENS (2016)

Beukenlaan 8    

8420 DE HAAN

fernand.driessens@telenet.be

 

 

 Ondervoorzitter

 

 

 Secretaris

 

Dht. Antoon DEPESTEL (2017)

Res. De Hof van Raes    

Julien Creytensstraat 1 bus 4   

 8730 OEDELEM

Tel: 050/35 59 62  Gsm 0474 69 52 20

ae.depestel@telenet.be

 

 

Vaandeldrager

 

Dhr. Henri SAELENS

Maria-Aaltersesteenweg 29    

8730 BEERNEM

 050-78 87 68

 

 

Kanselier

 

Dhr. Dirk BOURGEOIS (2018)

     Klaverstraat 8      

8770   INGELMUNSTER

Tel 050 30 92 77    Gsm 0477 49 76 56

dirk bougeois@telenet.be

 

 

Penningmeester

 

Mevr. Marijke CLAUS (2018)

Klaverstraat 8   

8770 INGELMUNSTER

Tel 051 30 92 77  Gsm 0477 49 76 56

marijkeclaus@telenet.be

 

 

 Feestleiders

 

Dhr. Willy VANDECAVEYE (2016)

Greenhillstraat 52 

8310 ASSEBROEK

 050 37 57 53

 

 

Commissaris Feestleider

 

Dhr.  HOBUS Louis

Oostendsesteenweg 257  

8000  BRUGGE

050 31 31 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE  DE LA REGIONALE DE CHARLEROI

 

 

 

President:

 

Mme Myriam Bauval

Rue N.D. de Foy,36 

5620 FLORENNES

Tél: 0032(0)71 66 97 87.    Gsm  0032 (0)471 72 01 72

  jeanmariedoyen@hotmail.com   

 

Vice Presidente

 

Mme. Marie Thérèse Sixte

rue C. Debruyn,14/1    

 6042 CHARLEROI 

Gsm 0032(0)478 31 18 62   

      guy.misson@hotmail.com

 

Trésorier

 

M. Jean Marie Doyen,

Rue de N.D. Foy36      

5620 FLORENNES

Téf: 071 66 97 87  Gsm 0498 77 60 37    

jeanmariedoyen@hotmail.com

 

Secrétaire Adj.

 

M. Gérard ABAD GONZALEZ 

Rue des Dandois 48   

6043 RANSART

Gsm 0479 56 16 36

speedv0012@hotmail.com

 

 

Porte drapeau

 

M. Frédéric Dubois

       Rue des Francais 104        

6020 DAMPREMY

Gsm 0479 59 16 36 

       fredubois@hotmail.com 

 

 

Porte drapeau

 

M. Serge SEDYN

Rue de la Flanière 141 

6043 RANSART

Gsm 0468 36 24 21

sergesedyn@skynet.be    

 

 

Adminstrateurs

 

M.Daniel DUJARDIN

Rue de Nalinnes 405  

6001 MARCINELLE

Gsm 0476 44 53 52

dan.dujardin@skynet.be

 

Adminstrateurs

 

M. Claude Delogne,

Rue de Hayettes,80     

6032 CHARLEROI

 Gsm 0476 54 40 44

 

 

Adminstrateurs

 

M. Guy Misson,

Rue C.Debruyn,14/1  

6042 CHARLEROI

Gsm 0497 05 74 69 

     guy.misson@hotmail.com

 

Adminstrateurs

 

M. Michel De Clercq,

Rue de Jolimont,9       

 5600 RO%EDENNE

Gsm 0496 41 82 69 

    michel-declercq@hotmail.com  

 

 

 

 

Compte bancaire de la régionale

IBAM : BE35  0682 0341 0037  BIC : GKCCBEBB

Medailles et Décorés de Belgique

 Rue N.D. de Foy 36    

5620 FLORENNES

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                              REGIONALE WESTLAND.    bank rekening nummer BE39 9730 8204 1119

 

 

 

Erevoorzitter

 

Dhr. Daniël RASALLE 

 

 

 

Voorzitter

 

M. Gilbert VITSE (2017)

Begijnenstraat 1a   

8900 IEPER.

057 20 35 07

gilbert.vitse@telenet.be

 

Onder Voozitter / Secretaris/

 

M. Jurgen SENNESAEL (2017)

Vleeshouwerstraat 26/4c  

 8900 IEPER

0474 40 28 31

1914.1918@gmail.com

Penningmeester

 

M  André STRATSAERT (2021)

Sittingbournemlaan 3

8900 IEPER

057 20 43 94

andre.stratsaert@outlook.be

Kanselier

 

Mevr. Nancy HERK (2017)

langedreef 15

8954 WESTOUTER

Gsm 0494 54 12 79

nancy.dherck@gmail.com

 

Vaandeldrager

 

Vitse Gilbert (2017)

Begijnstraat 1a    

8900 IEPER

Tel.057 20 35 07   Gsm 0473 53 50 79

gilbert.vitse@telenet.be

 

Commissaris

 

M. Claude ROGIER (2017)

Chemin Brun 172 

F 59254 GHYVELDE (France)

Tel.0033 32 82 66 449

 

 

Commissaris

M. Gilbert DENTURCK

Schottenlaan 20 

 8930 BESELARE

Gsm 0497 19 72 84

denturckgilbert@hotmail.com

 

EREBESTUURLID.

 

M. Wilfried LOUAGIE.

M. Urbain HOOFD. 

Mevr. Yolande VANDENBERGHE.

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE DE LA PROVINCIALE HAINAUT 

 

 

 

Président :

  

 M. Guy MISSON     

 Rue C. Debruyn, 14/1     

6042 CHARLEROI,   

  Gsm : 0497 05 74 69

guy.misson@hotmail.com

 

 

Vices président :

 

             Mme Myriam BAUVAL            

Rue N.D. de Foy, 36  

5620 FLORENNES 

Téf : 071 66 97 87     Gsm : 0473 47 22 45

jeanmariedoyen@hotmail.com

 

Vices président :

 

                   M. Alain GOUDMAND                        

Rue de la Gare, 43   

  80440 THEZY-GLIMONT (Nord France) ,

Tél : 0033 322849361

alain.goudmand@vandoo.fr

 

Vices président : 

 

                                          M. Christian MASY                                          

 rue Massenet, 8  

 7500 TOURNAI

Tél : 069 84 10 67

 chris.masy@tvcablenet.be

Vices président :

 

M. Jean-Marie SPRIET

Av des Héros Leuzois 95  

7900 LEUZE EN HAINAUT

Gsm 0497 44 10 92

 bkspriet@gmail.com

                             

Trésorier :

 

       M. Michel DE CLERCQ          

rue de Jolimont, 9  

 5600 ROMEDENNE,   

     Gsm : 0476 41 82 81

michel-de-clercq@hotmail.com

 

 

    Secrétaire :   

 

                  Mme Marie-Thérèse SIXTE               

 Rue C. Debruyn, 14/1   

 6042 CHARLEROI

  Gsm :  0478 31 18 62

 guy.misson@hotmail.com

 

Porte drapeau :

 

   M. Frédéris DUBOIS

Rue de Français 104   

6020 DAMPREMY

Gsm 0479 56 16 36

fredodibois@hotmail.com

 

Administrateurs :

 

      M. Jean-Philippe POCHART   

 Rue de l’Athénée, 10    

7500 TOURNAI

Gsm : 0475 44 11 95

Pochart@scarlet.be

 

 

Administrateurs 

M.Raymond DEBELLE

Route de Fawetay 20 

4845 JALHAY

Gsm 0493 19 56 03

redeb9999@yahoo.fr

Administrateurs 

M. Jean-Marie DOYEN

Rue de N.D.de Foy 36   

5620 FLORENNES

Tef: 071 66 97 87

jeanmariedoyen@hotmail.com

  

Administrateurs 

 

M. Daniel DUJARDIN

Rue de Nalinnes 405 

6001 MARCINELE

Gsm 0476 44 53 52

dan.dujardin@skynet.be

 

 

Administrateurs 

 

M. Claude DELOGNE

Rue des Hayettes 80   

6032 CHARLEROI

Gsm 0476 54 40 44

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                          REGIONALE DU TOURNAISIS              http://warchin-varcinium-skynetblogs.be

 

Présidente régional.

 

M Christian Masy  

Rue Massenet 8    7500 TOURNAI 

     0478 33 30 09

    tven174839@tvcablenet.be 

Vice Présidente


M Jean Philippe Pochart 

Rue Childéric 47  

7500 TOURNAI

069 76 66 08

 

Chancelier

 

M. Guy Spriet 

Résidence Vert Marias 25   

7540 KAIN 

069 22 65 99

spriet.g@gmail.com

Secrétaire Trésorier


M. Jean-Marie Delmotte   

Rue Machin 327   

7531 HAVINNES    

069 54 83 04

chantovnet75@gmail.com

Secrétaire-Trésorier-adjoint

 

Madame Delfosse Véronique

 25, résidence Vert Marais

7540 Kain

 

 

Administrateurs honoraire

 

 

Madame Monique Callaert-Monart

 

 

Porte drapeau

 

Cahay Jean-Marc

51, rue de la Solitude

7540 Rumillies

069 21 31 49

 

Porte drapeau

 

M. Georges Allard

Rue  de   l'Escalette

7500 TOURNAI

069 84 12 76

 

Administrateurs

 

Mme Legendre Marie-Ange

7531 Havinnes

 

Administrateurs

 

M. Valerio Giuseppe

Rue de Collin 11 

7904 TOURPES

 

Administrateurs

 

M. Philippe Hespel

Rue saint Bruno 9  

7500 TOURNAI

 

Administrateurs

  

M. Richard Scyeur  

Rue du Nord 37  

7500 TOURNAI    

 069 23 34 04

Public Relation

Haibette Georges

 Rue des Bergers

7500 Tournai

069 44 28 15

Secrétaire de rédaction de « LA LORGNETTE »

M. Jacques De Ceuninck  

Résidence des Peupliers 66    

      7500 TOURNAI        

069 21 03 77

j_de_ceunick@skynet.be

 

Adresse courriel : chantovent@euphonynet.be

 

http://warchin-varcinium.skynetblogs.be

Secrétaire de rédaction de

Blog : http://medaillesdutournaisis.skynetblogs.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   REGIONALE  MONS BORINAGE.              Banque:    BE54   6528 2628 6397

 

 

Présidente


M. Jean -Michel SPRIET

Avenue des Héros Leuzois 95    

7900  LEUZE EN HAINEUT

0497 441 092

bkspriet@gmail.com

 

 

Secrétaire

 

M. Rudy Wimotte

Avenue Joseph Wauters 63  

7340 COLFONTAINE

0498/ 802 017

rudy@wilmotte.eu

Trésoriere


Madame, Annie Roupin

Avenue des Héros Leuzois 95  

7900  LEUZE EN HAINAUT

0495 503 958

annie_roupin@gmail.com

 

Chancelier

 

M. Jan Rommelaere

Rue du Bouillon 11  

7950 JURBISE

0475 413 879

npagneau@gmail.com

 

Porte drapeau

 

M. Benoit  Spriet

Ruelle Madamme Naveau 3  

7900  HAVRE

0472 565 943

spriet47@hotmail.com

 

 

Editeur responsable, contactez

 

M. Jean - Michel Spriet

Avenue des Héros Leuzois 95  

7900 LEUZE EN HAINAUT

bkspriet@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE  REGIONALE NORD FRANCE

http://srpmdb-paris.vpweb.fr/

 

 

 

 

Président 

 

M. Alain GOUDMAND

Rue de Verdun ,9    

 80200 PERONNE (France)

Tél: 03 22 84 93 61  

 allain.goudmand@sfr.fr 

 

 

 

Vice président adjoint:

 

M Gustave DESOMBERG

Rue de la gare  43   

80440 THEZY-GLIMONT (France)  

 Tél : 03 22 34 00 14

 

 

Vice président :

 

M. Régis GORET

Rue d'Amiens 15   

80560 MARIEUX (France

Tél: 03 22 76 50 04

 

 

Secrétaire :

 

M. Bruno WESOL

Rue basse 15     

80131 HARBONNIERES (France) 

Tél : 06 67 74 04 40 

      bruno0787@orange.fr

 

  

Trésorier :

 

M. Louis DUFOSSE

Rue Roger Martin du Gard, 2    

80080 AMIENS  (France)   

 

 

Verificateurs aux comptes

 

M. Germain EGOT

Rue des lilas, 5   

80110 MOREUIL (France)          

Tél : 03 22 09 81 73

 

 

Verificateurs aux comptes

 

M. André GROSSEMY

Rue Guy Maupassant, 4      

80000 AMIENS (France

03 22 44 79 58.

 

 

 

 

 

Voor eventuele veranderingen  mail naar   eremedailles@telenet.be

Pour toute modification de courriel   eremedailles@telenet.be

Website beheer Fonny Jeurissen  e-mail: fjeurissen@telenet.be